AARC 2017-ci ilin yanvar ayından bu günə kimi sahibsiz heyvanlar üçün tətbiq etdiyi "Güzəştli ödənişlə Qısırlaştırma/Axtalama" proqramı ilə 250-dən çox küçə heyvanını əməliyyat etmişdir

4327

Qısırlaşmış/Axtalanmış heyvanlar

250

Sahibləndirilmiş heyvanlar

111

İsti yuva axtarışında olanlar

17106

Sosial izləyicilər