AARC-də küçə və cins itlərin iştirakı ilə “Paw Fashion Show” adlı yarışma keçirildi

4327

Qısırlaşmış/Axtalanmış heyvanlar

250

Sahibləndirilmiş heyvanlar

111

İsti yuva axtarışında olanlar

17106

Sosial izləyicilər