4276

Qısırlaşmış/Axtalanmış heyvanlar

247

Sahibləndirilmiş heyvanlar

111

İsti yuva axtarışında olanlar

16415

Sosial izləyicilər